Sayın Yöneticilerimiz,  

Son dönemde tün dünyayı etkisi altına alan yeni Koronavirus Hastalığına (COVID-19) karşı konaklama tesislerimizde alınabilecek korunma ve kontrol önlemleri ciddi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, otellerimizde konaklayan misafirlerimizin kayıtlarının düzenli tutulması, misafirlerimizden istenilen bilgilere ek olarak son 14 gün içerisinde bulunduğu ülke bilgilerinin kayıt altına alınması ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyahat planının kendisinden talep edilmesi önem taşımaktadır.  

Sorunun küresel, mücadelenin ulusal olduğu bilinciyle, olası bir olgunun ortaya çıkması durumunda sürecin doğru olarak yönetilebilmesi için özellikle konaklama tesisi yöneticilerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Konu ile ilgili olarak yöneticilerimiz tarafından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19) internet sitesi üzerinde yer alan bilgilerin incelenmesi ve burada yer alan kamu spotunda özellikle üzerinde durulan 14 kurala ilişkin uygun önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca, süreç içerisinde Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi sitesi (https://www.ktb.gov.tr/) üzerinden yapılacak olan resmi duyuruların dikkate alınması ve bu duyurular dışında ortaya çıkan yanlış bilgilendirmelere itibar edilmemesi önem taşımaktadır.
Konaklama tesislerimizde Koronavirüs salgınına karşı bakanlığımız tarafından alınan tedbirlere ek olarak uygulanması önerilen temel korunma ve kontrol ilkelerine uyulması hem misafirlerimizin hem de personelimizin güvenliği açısından gereklidir.  
 
Sağlıklı bir ortam oluşması adına aşağıda belirtilen genel temizlik kurallarına uyulması önem taşımaktadır.


Konaklama tesisinde bulunan misafir odaları, personele ait bölümler ve tesiste bulunan diğer kapalı alanlardaki pencereler, günlük olarak yapılan temizlik esnasında açık tutulmalıdır.

 • Temizlik sonrasında ise en az 1 saat havalandırılmaya devam edilmelidir.
 • Günlük olarak uygulanmakta olan genel temizliğin sağlık bilgisi kurallarına uygun olarak su ve deterjanla yapılması önemlidir.
 • Özellikle el temasının yoğun olduğu yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, asansör düğmeleri, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmesi gerekmektedir.  
 • Oda temizliğinden sorumlu personel ellerini yıkadıktan sonra eldivenini takmalı ve kendi sağlığı açısından temizlik hizmetini eldivenli ellerle yapmalıdır. Oda temizliğinin ardından temizlik sürecinde kullanılan eldiven çıkartılmalı ve atılmalıdır. Her oda temizliği öncesinde personel tarafından aynı uygulama tekrar edilmelidir.
 • Çatal, kaşık, tabak ve bardak gibi eşyalar kullanım sonrasında hijyen kurallarına göre temizlenmeli ve bu eşyalar tekrar kullanıma sunulana kadar temiz bir ortamda muhafaza edilmelidir.
 • Misafirler tarafından kullanılan tekstil ürünleri (nevresim, çarşaf, havlu vb.) görevli personel tarafında katlanarak toplanmalıdır. Bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin verilmemeye özen gösterilmelidir. (çırpma ve silkeleme yapılmamalıdır)
 • Havlu ve çarşaf gibi tekstil ürünleri,  60-90°C’de deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanmalıdır.
 • Kafeterya, her türlü oyun salonu, kapalı çocuk oyun alanları, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri vb. alanlar İç İşleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihinde yayınladığı ek genelge doğrultusunda geçici bir süreliğine kullanıma kapatılmış olup bu süreçte gerekli dezenfekte işlemleri  uygulanmalı ve bu alanların havalandırma işlemleri düzenli aralıklar ile tekrar edilmelidir.
 • Mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt olmadığı göz önünde tutulmalıdır.
 • Odalarda bulunan klimaların üretici talimatları doğrultusunda düzenli bakım ve onarımlarının yapılması sağlanmalıdır.

 
Konaklama tesislerinde konaklayanlar arasında COVID-19 hastalığı ile uyumlu şikâyetleri (ateşe eşlik eden öksürük veya solunum sıkıntısı) olan kişiler olması durumunda;

 • Belirti gösteren misafir ve personelin diğer konuklardan ivedilikle ayrılıp, maske takılması ve en kısa sürede ilgili sağlık birimine (varsa oteldeki yoksa en yakındaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanmalıdır.
 • Belirtileri taşıyan kişilerle aynı ortamı paylaşanların tıbbi maske takması sağlanmalıdır. Eğer olası olguya refakat etmezlerse odalarında izole edilmelerine yönelik önlemler alınmalıdır.
 • Kişinin başvurduğu sağlık birimine gerekli bilgilendirme yapılarak bu birimden, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi vermesi talep edilmelidir.
 • Bulaşıcı hastalıklar birimi, olası olgu yönetim şemasına göre olguyu yönetir. Temaslıları saptayarak, temas özelliklerine göre (yakın temaslı, temaslı) gerekli izlem prosedürlerini başlatır. Bu süreçte ilgili kuruma gereken destek sağlanmalı ve süreç iyi takip edilmelidir.
 • COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılmalı ve bir başka misafirin kullanımına açılmamalıdır.  Havalandırma işlemi sonrasında detaylı temizliğe yer verilmelidir.

 
Süreç içerisinde hem misafirlerimizi hem de personelimizi koruma amaçlı otel çalışanlarına eğitim verilmeli ve bu eğitimlerde aşağıdaki konular vurgulanmalıdır.

 • Özellikle el temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır.
 • Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek  zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması ve mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
 • Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden, örneğin valizlerini taşıyan kişilerin, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalıdır. Bu süreçte eller ile göz ve ağıza dokunulmaması gerekmektedir.
 • Personelin kendi arasında tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmaları gerekmektedir.

 
Restoranlarda bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel korunma ve kontrol ilkeleri aşağıda yer almaktadır.

 • Yemek masaları arasındaki mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Restoran çalışanları, el temizliğine çok önem vermelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır.
 • Restoranlarda uygulanmakta olan açık büfe uygulamasının özellikle el teması yoğun olduğu riskli bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. Gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanmalıdır.
 • Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personelin şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmaması gerekmektedir.
 • Restoran çalışanlarına uyulması gereken hijyen kurallarına yönelik eğitim sunulmalıdır.

    Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü